CAT4sms
CAT4sms คือ
         บริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์ www.CAT4sms.com ไปยังโทรศัพท์มือถือของทุกค่าย และยังสามารถส่งข้อความจากทั่วโลกกลับมายังมือถือทุกค่ายทั่วไทยได้ CAT4sms เป็นการส่งข้อความสั้นเน้นความสะดวกสบายใช้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น สามารถส่งข้อความได้ไม่จำกัดจำนวน ถูกออกแบบให้สามารถส่งข้อความที่รวดเร็วแม่นยำ และมีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย
จุดเด่นของบริการ CAT4sms
 • ส่งข้อความถึงเบอร์ปลายทางพร้อมๆ กันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • อัพโหลดไฟล์ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่งได้ (ในรูปแบบ Excel หรือ Text)
 • จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานประจำไว้ที่ระบบได้
 • สามารถจัดเบอร์โทรศัพท์ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม หรือแยกตามแผนกภายในองค์กรได้
 • ส่งข้อความถึงผู้รับปลายทาง โดยแยกส่งเป็นรายกลุ่มได้
 • สามารถตั้งเวลาการ ส่งล่วงหน้า หรือตั้งเวลาส่งเป็นประจำได้
 • สามารถใช้งานผ่านทาง API ได้ (เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบของลูกค้า) รองรับการทำงานทุก เครือข่ายมือถือ
 • มีระบบรายงานผลการส่งแบบ Real Time สามารถตรวจสอบ ประวัติการใช้งานได้
 • กำหนดชื่อผู้ส่ง (Sender name) ได้ สูงสุด 11 ตัวอักษร
 • ส่งข้อความได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • รองรับการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต
การนำ CAT4sms ไปใช้ในประเภทธุรกิจต่างๆ
 • SMS สำหรับบุคคลทั่วไป : ในการส่งข้อความหาเพื่อน กลุ่มเพื่อน หรือคนสำคัญ ตั้งเวลาส่งตามเทศกาลต่างๆ เช่น Happy new year, Birthday, Valentine เป็นต้น
 • SMS สำหรับหน่วยงานราชการ : แจ้งประกาศข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหน่วยงาน แจ้งประชุมเตือนผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
 • SMS สำหรับสถาบันการศึกษา : เป็นสื่อกลางในการการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ และพฤติกรรมของลูก ๆ ในโรงเรียน แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 • SMS สำหรับโรงพยาบาล : ส่งข้อความแจ้งเตือนการ Confirm การนัดของโรงพยาบาล แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพให้กับลูกค้า หรือรายการ promotion ต่างๆให้กับผู้ป่วยรับทราบ ส่งข้อความติดตามแพทย์ พยาบาล
 • SMS สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว : ส่งข้อมูล promotion campaign ให้กับสมาชิกต่าง ๆหรือลูกค้า แนะนำถิ่นกิน สถานที่ท่องเที่ยว โปรโมชั่นพิเศษในเทศกาลต่างๆ
 • SMS สำหรับธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ : ใช้แจ้งข่าวสารหุ้นเด่น และรายงานผลการซื้อขาย ที่จะรองรับการบริหารการส่งข้อมูลหุ้นไปยังมือถือของลูกค้า (Stock alert)
 • SMS สำหรับธุรกิจขายตรง : ใช้ในการ แจ้งโปรโมชั่น ยอดคอมมิชั่น และข่าวสาร การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัท
 • SMS สำหรับธุรกิจธนาคาร : ใช้การแจ้งยอดเงินเข้า ออก และยอดเงินคงเหลือในบัญชี แจ้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศให้กับลูกค้า แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • SMS สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า Logistics : ใช้แจ้งระยะเวลา และรายละเอียดของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือและทางอากาศ ให้กับลูกค้าทราบ